SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Characterization of Leaf-Type Ferredoxin-NADP+ Oxidoreductase (FNR) Isoforms in Arabidopsis thaliana

Lehtimäki Nina

Fotosynteesitutkimus luo mahdollisuuksia saasteettomien energiamuotojen kehitykselle sekä ruoantuotannon tehostamiselle.

Ferredoksiini-NADP+-oksidoreduktaasi(FNR) on fotosynteesin valoreaktioiden viimeinen entsyymi, jonka toiminta vaikuttaa keskeisesti valoenergian siirtymiseen valoreaktioista edelleen hiilensidontareaktioihin ja muihin viherhiukkasten aineenvaihduntareaktioihin.

Lehtimäki on tutkinut lituruohon FNR-isoentsyymejä ja osoittanut, että FNR-proteiini muokkaantuu monin eri tavoin.

Proteiinien muokkauksella on keskeinen merkitys niiden solunsisäiseen sijaintiin, hajotukseen ja vuorovaikutukseen muiden biomolekyylien kanssa, kuten myös entsyymien aktiivisuuteen.

Lituruohon FNR2-muotoa tarvitaan epäsuotuisissa olosuhteissa

Lituruoholla on kaksi lehtityypin FNR-isoentsyymiä, FNR1 ja FNR2, joiden fysiologisia tehtäviä Lehtimäki on selvittänyt tutkimuksessaan. 

– Molemmat isoentsyymit ovat toiminnallisia ja osallistuvat valoreaktioiden lineaarisen elektroninsiirron lisäksi samankaltaisesti sykliseen elektroninsiirtoon, mutta FNR2-isoentsyymillä on erityinen rooli epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa, Lehtimäki kertoo.

Molempia isoentsyymejä tarvitaan kasvien optimaaliseen kasvuun ja kehitykseen, ja toisen muodon puuttuminen häiritsee fotosynteesireaktioita.

Lituruohon FNR-isoentsyymejä muokataan eri tavoin

Tutkimuksessa sekä kalvoon sitoutunut että liukoisessa muodossa oleva FNR1- ja FNR2-isoentsyymi löydettiin kahtena erillisenä muotona, jotka eroavat pH-arvoltaan.
Erilaisten muotojen esiintyminen johtuu usein proteiinin muokkauksesta, jota on viherhiukkasten proteiineilla tutkittu vasta viime vuosina.

Lehtimäki osoitti tutkimuksessaan, että asetyyliryhmän liittyminen proteiinin aminohappoketjun päähän aiheuttaa pH-arvon muuttumisen happamammaksi.

– Muokkaus ei yksin määritä FNR-isoentsyymien kalvoon sitoutumista eikä vuorovaikutusta muiden biomolekyylien kanssa, mutta saattaa vaikuttaa entsyymin aktiivisuuteen. Tulevaisuudessa on tärkeää selvittää muokkausreaktioiden roolia isoentsyymien toiminnalle erilaisissa ympäristöolosuhteissa, Lehtimäki toteaa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512957484
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lehtimäki Nina
Laajuus:113 s.
ISBN:9789512957484
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:AI osa 490
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl