SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Porin Kuudennen osan tarinoista rakennettu kulttuuriperintö

Karhunen Eeva

Ihminen toimii sellaisten asioiden puolesta, jotka hän kokee arvokkaaksi. Siksi kulttuurisesti kestävä, asukaslähtöinen rakennussuojelu on lähtökohtaisesti yhteisön omakseen kokeman, aineettoman kulttuuriperinnön suojelua.

– Kestäviä suojelupäätöksiä voidaan tehdä vain viranomaisten ja asukkaiden tasa-arvoiseen vuoropuheluun perustuen. Tutkimuksessani luon dialogille edellytyksiä nostamalla keskiöön asukkaiden rakennuksiin liittyvät tarinat ja niiden rivien välissä piileksivät yhteisölliset arvot. Asukkailla on arvokeskustelun pohjaksi tarjottavanaan tulkintoja, joita ei ole saatavissa mistään muualta, Turun yliopistossa väittelevä Eeva Karhunen sanoo.

Asukkaat ja viranomaiset arvottavat kulttuuriympäristöä eri näkökulmista

Tutkimuksen kohteena on valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi luokiteltu Porin Kuudes osa. Se on yksi laajimmista yhtenäisenä säilyneistä 1800-luvun lopun suomalaisista puukaupunkialueista.

Tutkimuksessa Karhunen johdattaa lukijan asukkaiden omaehtoisen kulttuuriperinnön ja yhteisöllisten arvojen jäljille. Niemisen perheen tarina kertoo alueella aiemmin tyypillisestä kaupungin vuokraviljelijän elämäntavasta, joka perustui työn kautta opittuun ja sukupolvelta toiseen siirrettyyn hiljaiseen tietoon. Nylundin yleisenä saunana toiminut rakennus puolestaan saa tutkimuksessa tulkinnan asukkaiden aineettoman kulttuuriperinnön kiintopisteenä, kun muistelijoiden mukana kuljetaan yhden saunamatkan ajan.

Kuudennen osan vuonna 2012 voimaan tulleessa asemakaavamuutoksessa suojeltiin 405 rakennusta. Sekä viranomaiset että asukkaat haluavat säilyttää tämän arvokkaan ympäristön jälkipolville.

– Asukkaiden ja viranomaisten lähtökohdat arvottamiselle ovat kuitenkin erilaiset. Asiantuntijoiden näkemys kulttuuriympäristön arvoista perustuu käsitteelliseen viralliseen tietoon. Asukkaiden arvostus asuinaluetta ja sen rakennuksia kohtaan taas nousee sukupolvelta toiselle siirretyn aineettoman perinnön yhteisöllisestä merkityksestä. Heidän kokemuksensa kiteytyy kodin ja kotiseudun käsitteissä, ja se tuodaan esiin rakennuksiin liittyvissä tarinoissa, Karhunen kertoo.

Tuotenumero:9789512956975
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Karhunen Eeva
Laajuus:302 s.
ISBN:9789512956975
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:C osa 379
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl