SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Enabling Change in Universities: Enhancing Education for Sustainable Development with Tools for Quality Assurance

Holm Tove

Tulevilla sukupolvilla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet kuin edellisillä. Tämä on kestävän kehityksen perusmääritelmä.

YK on asettanut maailmanlaajuisen tavoitteen, jonka mukaan kestävän kehityksen koulutus tulisi integroida kaikille koulutusasteille vuosien 2005–2014 aikana. Tavoite koskee myös korkeakouluja. Korkeakouluista valmistuneilla on keskeinen, johtava asema kaikilla työmarkkinoilla.

– Korkeakouluissa kestävän kehityksen koulutuksen tavoitteet ovat, että valmistuneet saavat tietoa ja taitoa huomioida taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat kustannukset ja hyödyt päätöksiä tehdessään. Opintojen tulee kehittää järjestelmällistä ja kokonaisvaltaista ajattelua, mikä puolestaan edellyttää poikkitieteellistä koulutusta, Tove Holm sanoo.

Toistaiseksi suunnitellut tavoitteet eivät ole toteutuneet.

– YK on tunnistanut lisää tutkimustarvetta kestävän kehityksen koulutukselle, jonka pitäisi olla poikkitieteellistä.

Prosessimalli osoittautui hyväksi työkaluksi

Laadunvarmistus on korkeakouluille yhteinen, maailmanlaajuinen vaatimus. Laadunvarmistuksella pyritään siihen, että opetus ja oppiminen parantuvat. Joissakin korkeakouluissa laadunvarmistuksen vaatimusten täyttämiseksi käytetään laatu-, ympäristö- ja yhdistettyjä hallintajärjestelmiä.

Tove Holm halusi väitöstutkimuksessaan kartoittaa uusia tapoja, joilla voitaisiin edistää kestävän kehityksen koulutusta korkeakouluissa. Hän selvitti, miten hallintajärjestelmiä voitaisiin käyttää kestävän kehityksen koulutuksen edistämisen välineinä.

Tutkimuksessa todennettiin kestävän kehityksen näkökohtia eri aloilta hyödyntämällä prosessimallia.

– Laadunvarmistukseen yhdistettynä prosessimallia voidaan käyttää kestävän kehityksen koulutuksen arviointiin, vertailuun ja viestittämiseen. Myös vertailevien tutkimusten tekeminen eri kulttuurien välillä kannattaa kestävän kehityksen koulutusta tarkasteltaessa. Näin oivalletaan oman kulttuurin erityispiirteitä, Holm sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512957668
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Holm Tove
Laajuus:156 s.
ISBN:9789512957668
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:AII osa 289
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl