SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Periprocedural prognostic factors in coronary interventions – retrospective studies

Gunn Jarmo

Jarmo Gunnin väitöstutkimuksessa tarkasteltiin sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen sekä pallolaajennuksen läpikäyneitä henkilöitä 3–5 vuoden ajan toimenpiteestä. Vaikka molemmista hoitomuodoista on tutkittua tietoa yleisessä väestössä, voi käytännön potilastyössä olla vaikea valita oikea toimenpide monisairailla potilailla.

Tiedetään että ohitusleikkauksen jälkeen henkilö ei kärsi sepelvaltimotaudin komplikaatioista, kuten esimerkiksi uudesta sydäninfarktista tai kuolemasta, niin todennäköisesti kuin pallolaajennuksen jälkeen. Myöskään uusintatoimenpiteen tarve ei ole ohitusleikkauksen jälkeen niin suuri. Ohitusleikkaukseen liittyy kuitenkin paremmasta pitkän aikavälin ennusteesta huolimatta suurempi varhaisen vaiheen sairastavuus ja kuolleisuus.

– Tutkimuksemme perusteella sepelvaltimoiden ohitusleikkaus vaikuttaisi suovan pitkäaikaisemman hoitotuloksen kuin pallolaajennus. Tämä pätee myös erityisryhmillä: verenohennusta saavilla eteisvärinäpotilailla sekä yli 80-vuotiailla henkilöillä. Toisaalta vanhuksilla tulokset selittyvät pitkälti huonokuntoisempien potilaiden valikoitumisella pallolaajennushoitoon, Gunn kertoo.

Aiemminkin on tiedetty verituotteiden annostelun lisäävän ohitusleikkauksen jälkeisen aivoinfarktin riskiä. Gunnin väitöstutkimuksen yli 2000 potilaan aineiston perusteella riski on riippuvainen annostelun määrästä.

– Mitä enemmän ja mitä useampaa eri verituotetta annetaan, sitä suurempi on aivohalvauksen todennäköisyys, Gunn painottaa.

Gunnin väitöskirjatyössä tutkittiin myös ohitusleikkauksen jälkeisessä elämänlaadussa tapahtuvia muutoksia. Gunn havaitsi huononevan elämänlaadun ennakoivan myöhempiä sydän- ja aivoinfarkteja sekä kuolemia jo ennen kuin potilaalla on sairaalahoitoa vaativia ensioireita.

– Elämänlaadun muutokset voisivat toimia seulontamenetelmänä riskipotilaiden tunnistamiseksi ohitusleikkauksen jälkeen, Gunn pohtii.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512957750
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Gunn Jarmo
Laajuus:98 s.
ISBN:9789512957750
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1120
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl