SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Evaluation of an e-learning course: coercion practices in psychiatric nursing

Lahti Mari

TtM Mari Lahti tutki psykiatrisille sairaanhoitajille suunnattua, verkossa tapahtuvaa täydennyskoulutusta. Arvioinnin viitekehyksenä toimi Kirkpatrickin koulutuksen arviointimalli.

– Psykiatrisissa sairaaloissa on entistä enemmän haastavia potilaita, ja heidän hoitonsa on suurelta osin sairaanhoitajien vastuulla. Systemaattisiin ja toimiviin täydennyskoulutusmuotoihin panostaminen on tärkeää, jotta sairaanhoitajat voivat ylläpitää osaamistaan, Mari Lahti sanoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksen välittömät kustannukset vuonna 2012 olivat 51 miljoonaa euroa, ja keskimäärin täydennyskoulutukseen osallistuttiin 4 päivää.

– Täydennyskoulutuksen systemaattinen arviointi on tärkeää, koska tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa sairaalaorganisaatioiden budjetti on rajallinen. Tällöin tehokkaan koulutuksen merkitys kasvaa, Lahti sanoo.

Katse käytännön vaikutuksiin

Tutkimus osoittaa, että verkossa tapahtuvan täydennyskoulutuksen avulla voidaan lisätä sairaanhoitajien tietoa psykiatrisen potilaan hoidosta ja vaikuttaa asenteisiin positiivisesti. Sairaanhoitajat ja heidän esimiehensä kokivat, että täydennyskoulutus mahdollistaa tiedon siirron ja vaikutukset suoraan psykiatrisen potilaan hoitotyöhön.

– Koulutuksen arviointiin on tärkeää keskittyä juuri siitä näkökulmasta, miten täydennyskoulutuksessa saatu tieto siirtyy ja vaikuttaa käytännön työhön.

Verkkokoulutuksesta hyötyy sekä opiskelija että työnantaja

Verkossa tapahtuva täydennyskoulutus on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Systemaattista tutkimusta koulutuksen vaikutuksista psykiatriseen hoitotyöhön on kuitenkin vasta vähän.

Väitöstutkimuksen mukaan verkkokoulutuksella on selviä hyötyjä niin opiskelijan kuin koulutuksen maksajankin näkökulmasta.

– Verkko mahdollistaa sen, että opiskelija voi itse päättää, milloin ja missä opiskelee. Myös koulutuksen maksajan näkökulmasta verkkokoulutus tarjoaa selkeitä etuja. Kouluttaa voidaan monta ihmistä kerralla miettimättä matkakuluja ja muita kustannuksia, Lahti pohtii.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512957774
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lahti Mari
Laajuus:132 s.
ISBN:9789512957774
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1121
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl