SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Physical attractiveness as a signal of biological quality

Rantala Markus J.

Evoluutiopsykologit olettavat, että fyysinen puoleensavetävyys kertoo henkilön fenotyyppisestä- tai geneettisestä laadusta pariutumiskumppanina. Epäselväksi on kuitenkin jäänyt se, mitä tämä laatu on ja miksi puoleensavetävyys olisi rehellinen signaali laadusta.

FT Markus J. Rantala selvitti psykologian alan väitöskirjansa ensimmäisessä osatutkimuksessa miesten immuunijärjestelmän tehokkuuden yhteyttä miesten kasvojen puoleensavetävyyteen. Hän tutki sitä, miten voimakkaasti miesten immuunijärjestelmä reagoi hepatiitti B -rokotteeseen tuottamalla vasta-aineita virusta vastaan.

– Kokeessa havaitsin että naiset arvioivat komeimmiksi miehiä, joilla oli voimakkain immuunivaste. Heillä oli myös korkein testosteronitaso ja alhaisin stressihormonitaso, Rantala kertoo.

Toisessa osatutkimuksessa Rantala tarkasteli miesten vartalon puoleensavetävyyttä ja havaitsi sen olevan myös yhteydessä immuunipuolustusjärjestelmän tehokkuuteen.

– Havaitsin myös, että vartalon rasvaprosentti on voimakkaammin yhteydessä vartalon puoleensavetävyyteen ja immuunijärjestelmän tehokkuuteen kuin vartalon maskuliinisuus.

Ympäristö vaikuttaa siihen, millaisista miesten kasvoista naiset pitävät

Kolmannessa osakokeessa Rantala tarkasteli eroaako naisten mieltymys testosteronitasosta ja stressihormonitasosta kertoviin miesten kasvonpiirteisiin maantieteellisesti. Tutkimuksessa esitettiin 13 eri maassa asuville naisille kuvia miesten kasvoista, joita oli manipuloitu testosteronista ja stressihormonista kertovien piirteiden suhteen.

– Havaitsin että köyhissä maissa, joissa terveydenhuolto on huono, naiset suosivat voimakkaammin testosteronista kertovia piirteitä kuin paremman terveydenhuollon omaavissa maissa.

Tutkimus viittaa siihen, että ympäristöolosuhteet vaikuttavat siihen, millaisista miesten kasvoista naiset pitävät.

Neljännessä osakokeessa tutkittiin kuvastaako naisen kasvojen puoleensavetävyys hänen immuunijärjestelmänsä toiminnan tehokkuutta.

– Toisin kuin miehillä, naisilla kasvojen puoleensavetävyydellä ei ole yhteyttä hänen kykyyn tuottaa vasta-aineita hepatiitti B -rokotetta vastaan. Sen sijaan huomasin, että miehet suosivat naisia, jolla on alhainen stressihormonitaso.

Tutkimuksen mukaan myös naisen rasvaprosentilla oli vaikutusta puoleensavetävyyteen. Sekä liian alhainen että liian korkea rasvaprosentti heikensi puoleensavetävyyttä. Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään sekä liian alhaisen että liian korkean rasvaprosentin heikentävän naisen hedelmällisyyttä. Korkean stressihormonitason tiedetään myös heikentävän naisen hedelmällisyyttä.

– Tutkimusten valossa näyttäisi siltä, että miehet ovat sopeutuneet suosimaan naisten kasvoissa piirteitä, jotka kuvastavat hedelmällisyyttä mutta ei hyvää immuniteettikykyä.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että fyysisellä puoleensavetävyydellä on vankka biologinen pohja.

– Kauneuskäsitys ei ole vain sosiaalisesti rakentunut mielivaltainen konstruktio, kuten toisinaan väitetään, Rantala kertoo.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512957811
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Rantala Markus J.
Laajuus:73 s.
ISBN:9789512957811
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:B osa 388
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl