SuomeksiEnglanniksi
Kasvatus ja opetus

Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Korhonen Riitta, Rönkkö Marja-Leena & Aerila Juli (toim.)

Varhaiskasvatus muodostaa merkittävän osan ihmisen oppimishistoriasta ja -kokemuksista. Institutionaalinen kasvatus varhaislapsuudessa on alku lapsen oppimiselle, ryhmässä toimimiselle sekä eri sisältöalueisiin tutustumiselle. Pienten lasten kasvatuksessa ja opetuksessa opettajien ja muiden aikuisten on hallittava ja tunnettava sekä lapsen kehitykselliset piirteet että myös käsiteltävien aiheiden sisällöt ja niiden opetukselliset vaiheet ja varhaispedagogiikka.

Sisältöalueet ja monialaiset opinnot muodostavat varhaiskasvatuksen eri jaksojen kanssa selkärangan varhaiskasvatuksen koulutusohjelmalle. Artikkelien kirjoittajat ovat kokeneita yliopiston professoreja, tutkijoita ja opetustehtävissä toimivia asiantuntijoita. Tässä teoksessa esitellään laajasti ja monipuolisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen sisältöjä ja niiden kehittämistä sekä varhaiskasvatuksen hallinnollisia kysymyksiä. Käytännön esimerkeillä on haluttu tuoda esille opiskelijoiden kanssa toteutettuja projekteja ja opetuskokeiluja.

Teos on ensisijaisesti tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen opiskelijoiden käyttöön sekä varhaiskasvatuksen laajalla alueella työskenteleville ja muille asiasta kiinnostuneille.

Tuotenumero:9789512945177
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Korhonen Riitta, Rönkkö Marja-Leena & Aerila Juli (toim.)
Laajuus:346 s.
ISBN:9789512945177
Julkaisuvuosi:2010
Sarja:Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö

Varastosaldo ei riitä.