SuomeksiEnglanniksi
Kasvatus ja opetus

Kumpi kertoo paremmin? Koululainen painetun ja sähköisen median ymmärtäjänä

Merisuo-Storm Tuula & Soininen Marjaana (toim.)

Menestyäkseen hyvin opinnoissaan koululainen tarvitsee monenlaisia lukemisen taitoja. Siksi koulussa tulisi tutustuttaa oppillaat mahdollisimman laajasti erilaisiin tekstilajeihin ja opettaa heille niiden ymmärtämisen strategioita. Uuden teknologian vaatiman laajentuneen lukutaidon oppiminen edellyttää lukijalta halua ja kykyä oppia ymmärtämään sitä ja olemaan vuorovaikutsessa sen kanssa.

Kirjan toimittajat dosentti Tuula Merisuo-Storm ja didaktiikan professori Marjaana Soininen ovat opettajankouluttajia. Tämän julkaisun kautta he haluavat tuoda lukijalle yhden näkökulman siitä, millaisia medioiden ymmärtämisen taitoja perusopetusikäiset omaavat. Kirjassa kerrotaan kahdesta tutkimuksesta. Ensimmäisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuudesluokkalaisten painetun ja sähköisen sanomalehden lukemisen taitoja. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että monille perusopetuksen kuudennen luokan oppilaille sanomalehtiteksti on vielä melko viersta. Tulokset näyttivät myös selvästi, että sähköisessä muodossa, tietokoneen ruudulta luetun artikkelin ymmärtäminen on huomattavasti vaikeampaa kuin painetun sanomalehtiartikkelin ymmärärtäminen. Toisen tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, miten hyvin viideluokkalaiset ymmärtävät televisiouutisten käsitteitä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että televisiouutisten käsitteet olivat monille viidesluokkalaisille vieraita. Tämän vuoksi on vaarana, että he ymmärtävät väärin uutisten sisällön.

Opettajien tulisi nykyistä laajemmin käyttää luokissaan erilaisia tekstejä. Opetukseen tulisi sisältyä myös monipuolista medialukutaitojen opetusta. Esimerkiksi sanomalehtien käyttöä opetuksessa kannattaisi lisätä. Kuten PISA-tutkimuksessa todettiin, niiden lukeminen antaa oppilaille valmiuksia ja taitoja, joista on hyötyä monien eri oppiaineiden opiskelussa. Sanomalehtien sähköiset arkistot ovat täynnä koululaisia kiinnostavia ja heidään opintojaan edistäviä artikkeleja.

Tuotenumero:9789512937950
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Merisuo-Storm Tuula & Soininen Marjaana (toim.)
Laajuus:126 s.
ISBN:9789512937950
Julkaisuvuosi:2008
Sarja:Rauman opettajankoulutuslaitos
10,00 €
(sis. ALV 10%)


9,09 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl