SuomeksiEnglanniksi
Kasvatus ja opetus

Monialainen opettajuus. Kasvatuksellisia näkökulmia oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin

Rönkkö Marja-Leena, Lepistö Jaana & Kullas Sampsa (toim.)

Selkänimike: Moninainen opettajuus: kasvatuksellisia näkökulmia oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin

Koulussa opeteltavat aineet kuuluivat seminaarien opetusohjelmiin alusta alkaen. jo kansakoulun opettajat aikoinaan perehtyivät eri oppiaineiden opettamisen tavoitteisiin ja tarpeellisiin sisältöihin. Perusopetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat vuosikymmenien saatossa muuttuneet yhteiskunnan ja lasten tarpeiden mukaan, mutta opettamisen ja kasvattamisen peruskysymykset ovat säilyneet samoina: mitä, miten ja miksi opetetaan. Nyt käsillä oleva teos pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin nykypäivän tieteellisen tietämyksen valossa. Tämän teoksen artikkelien tarkoituksena ei ole antaa valmista työkalupakkia perusopetuksen tarpeisiin, vaan tarjota luokanopettajalle ajatuksia ja näkökulmia siitä, miten opettamisen prosessi rakentuu.

Koska luokanopettajan monialaisten opintojen opintojaksot ovat yleensä joko monitieteisiä tai poikkitieteellisiä, on pidetty tarpeellisena tehdä nimenomaan monialaisten opintojen opetukseen tarkoitettu teos. Tässä teoksessa Turun yliopiston perusopetuksen oppisisältöjen asiantuntijat kuvaavat aineensa oppisisältöjä valitsemastaan näkökulmasta. Lähtökohtana artikkelille on ollut jokin perusopetuksen oppiaineen oppisisältö, oppiaineen ainedidaktiikka, aihekokonaisuuksien toteuttaminen, oppiaineen taustalla vaikuttava tieteenala tai teoria ja käytännön yhteissovellus.

Tuotenumero:9789512938506
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Rönkkö Marja-Leena, Lepistö Jaana & Kullas Sampsa (toim.)
Laajuus:228 s
ISBN:9789512938506
Julkaisuvuosi:2009
Sarja:Rauman opettajankoulutuslaitos

Varastosaldo ei riitä.