SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Electrical status epilepticus during sleep – Continuous spikes and waves during sleep

Peltola Maria

ESES on aivojen poikkeava tila, jossa hermosolut tuottavat jatkuvaa piikkihidasaaltopurkausta hidasaaltounen aikana. ESES:iä esiintyy lähes yksinomaan lapsilla ja sen tarkkaa esiintyvyyttä ei tunneta. Yhtenä syynä on muun muassa se, ettei ESES:iä osata aina epäillä, esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisilla lapsilla.
 
– Merkittävää on, että osalla lapsista ESES:iin liittyy kognitiivisen kehityksen hidastuminen ja tällöin puhutaan CSWS-oireyhtymästä. Suurimmalla osalla CSWS-oirehtymää sairastavista lapsista on myös eri tyyppisiä epileptisiä kohtauksia. Lääkehoidon teho on riittävä vain noin puolella CSWS-oireyhtymää sairastavista lapsista ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja kaivataan, Peltola sanoo.

Lääkehoitoon vastaamattomat potilaat hyötyivät epilepsiakirurgiasta

Tutkimuksessa selvitettiin epilepsiakirurgian vaikutusta 13:lla lääkehoidolle vastaamatonta CSWS-oireyhtymää sairastavalla lapsella, joilla oli rakenteellinen aivojen poikkeavuus.  Epilepsiakirurgian avulla pystyttiin vähentämään kohtausten määrää, mutta se vaikutti myös kognitiivisesti.
 
– Havaitsimme, että jatkuva kognitiivisen tason lasku loppui 12:lla 13 potilaasta leikkauksen jälkeen, mikä on merkittävä tulos lasten kehityksen kannalta, Peltola sanoo.
 
Leikkaustekniikoita oli kahta eri pääryhmää: resektiivinen kirurgia ja kallosotomia. Epileptiset kohtaukset loppuivat kolmella neljästä resektiopotilaasta. Kuudella kahdeksasta kallosotomiapotilaasta päivittäin runsaina esiintyneet kohtaukset vähenivät yli 90 prosentilla.
 
– Ennusteellisesti kiinnostava löydös oli, että jos ESES levisi leikkausta ennen vain yhdestä aivopuoliskosta toiseen, se ennusti hyvää leikkausvastetta, Peltola sanoo.
 
Tutkimus on suurin kansainvälisesti julkaistu epilepsiakirurgisesti hoidettujen CSWS-oireyhtymää sairastavien potilaiden aineisto ja ensimmäinen, joka raportoi alustavia tuloksia kallosotomian hyödystä tässä potilasryhmässä.

Puoliautomaattinen piikki-indeksin laskeminen ja uusi spatiaalisesti integroitu piikin voimakkuuden mittari ovat lupaavia ESES:n kvantitatiivisia EEG-mittareita

Perinteisesti ESES on diagnosoitu aivosähkökäyrästä visuaalisesti purkauksen määrää arvioimalla.

– Tämä on työläs ja subjektiivinen tapa, joka on altis ennakoimattomalle vaihtelulle, Peltola sanoo.

Tutkimuksessa validoitiin puoliautomaattinen ESES:n kvantifiointimenetelmä ja tutkittiin purkaukseen liittyvän piikin voimakkuuden mittaamista.

– Totesimme, että puoliautomaattinen purkauksen kvantifiointi ja purkausmäärän ilmaiseminen niin sanottuna piikki-indeksinä, on optimoiduilla ohjelma-asetuksilla ensimmäisen unitunnin EEG:stä on yhtä luotettava ja toistettava menetelmä kuin EEG-asiantuntijan käsityönä laskemaan piikki-indeksi. Tämä helpottaa huomattavasti purkausmäärän laskemista kliinisessä työssä, Peltola sanoo.

Objektiivinen puoliautomaattinen menetelmä auttaa arvioimaan hoidon tehoa CSWS-oireyhtymää sairastavilla potilailla. Se tuo myös kaivattua vertailukelpoisuutta tutkimuksiin, joissa selvitetään eri hoitomuotojen vaikutusta ja ESES:n patofysiologisia mekanismeja.

– ESES on hyvin monisyinen ilmiö eikä meidän pitäisi tuijottaa vain yhtä EEG-parametriä. Osassa aiemmista tutkimuksista on todettu, että purkausmäärä ei aina korreloi CSWS:n kliiniseen vaikeusasteeseen. Tämän vuoksi lähdimme tutkimaan myös muita EEG-mittareita, kuten purkauksen leviämistä ja piikkien voimakkuutta.

Uutena löydöksenä Maria Peltola havaitsi, että sähköhäiriöön liittyvän piikin amplitudi, jota perinteisesti on käytetty kliinisessä työssä piikin suuruuden mittana, on ESES:ssä hyvin vaihteleva ja siksi käyttökelvoton CSWS-oireyhtymän diagnostiikassa.

– Osoitimme, että tämä ongelma voidaan kiertää mittaamalla huippuamplitudin sijaan useammasta elektrodista integroitua piikin neliöllistä keskiarvoa hidasaaltounen aikaisesta EEG:stä. Näin saadaan kliiniseen käyttöön soveltuva vakaa piikin voimakkuuden mittari. Jatkotutkimukset selvittänevät kuinka suuri kliininen hyöty saadaan yhdistämällä useita eri EEG-mittareita CSWS-diagnostiikassa, Peltola sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512957927
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Peltola Maria
Laajuus:118 s.
ISBN:9789512957927
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1122
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl