SuomeksiEnglanniksi
Kasvatus ja opetus

Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet

Soininen Marjaana & Merisuo-Storm Tuula (toim.)

Professori Marjaana Soinisella ja dosentti Tuula Merisuo-Stormilla on monivuotinen kokemus kasvatustieteen eritasoisten tutkielmien ohjaamisesta.
Tässä kirjassa painopiste on kvantitatiivisen, määrällisen tutkimuksen tekemisessä, mutta siinä on tuotu esiin myös joitakin kvalitatiiviseen, laadulliseen tutkimukseen liittyviä tekijöitä. Tutkimusta aloittelevan voi olla vaikea tehdä valinta näiden kahden lähestymistavan välillä. Opiskelijat ajattelevat joskus virheellisesti, että määrällisen, tilastomatemaattisia analyysimenetelmiä soveltavan tutkimuksen tekeminen olisi vaikeampaa kuin laadullisen "pehmeän" tutkimuksen tekeminen. Tilanne voi todellisuudessa kuitenkin olla päinvastainen. Tällä teoksella pyritään madaltamaan aitaa kvantitatiivisen tutkimuksen tekemiseen.

Tuotenumero:9789512940240
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Soininen Marjaana & Merisuo-Storm Tuula (toim.)
Laajuus:237 s.
ISBN:9789512940240
Julkaisuvuosi:2009
Sarja:Rauman opettajankoulutuslaitos

Varastosaldo ei riitä.