SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Nurses' acceptance of an Internet-based support system in the care of adolescents with depression

Kurki Marjo

Masennus on nuorten yleisin mielenterveysongelma. Masennusoireiden tehokas tunnistaminen ja hoitaminen nuoruusiässä on tärkeää, koska sairaus vaikuttaa aikuisikäisenä hyvinvointiin ja työkykyyn. Puolet aikuisikäisten masennuksista on alkanut jo nuoruudessa ja masennus on yksi yleisimmistä työkyvyttömyyden aiheuttajista.

– Nuorten masennuksen onnistunut hoito on keskeinen haasteemme terveydenhuollossa sekä inhimilliseltä että kansantaloudellisesta näkökulmasta. Nuorten masennuksen hoitoon tarvitaan innovatiivisia, uusia menetelmiä. Internetin hyödyntäminen on hoitotyössä nyt ajankohtaista, TtM Marjo Kurki painottaa
Vain alle puolet nuorista saa tarvitsemaansa apua. Heillä voi olla erilaisia esteitä avun hakemiseen, kuten leimaantumisen pelkoa.

– Hoitojärjestelmän kehityksessä tulee ymmärtää, että internet on keskeinen osa nuorten arkea, kun halutaan tavoittaa apua tarvitsevat nuoret aikaisempaa paremmin, Kurki sanoo.

Ohjelmaan suhtauduttiin myönteisesti, mutta sen käyttö oli vähäistä

Kurki tutki väitöskirjassaan, miten sairaanhoitajat hyväksyivät Turun yliopistossa kehitetyn internetissä toimivan tukiohjelman osaksi hoitoa.

Nuorisopsykiatrisessa avohoidossa työskentelevät sairaanhoitajat suhtautuivat ohjelmaan myönteisesti.

– He arvostivat ohjelman systemaattisuutta, selkeyttä ja luotettavaa tietoa. Erityisesti nuorten itsenäinen työskentely kotona koettiin hyödyllisenä ja hoitoa edistävänä, Kurki kertoo.

Kurjen mukaan tottuneille teknologian käyttäjille tulisi tarjota enemmän mahdollisuuksia saada oma-aloitteisesti apua sähköisten välineiden kautta. Internetissä toimivan tukiohjelman kehittämisessä on kuitenkin tärkeä huomioida sekä eettiset että käytännölliset näkökohdat.

– Esimerkiksi nuorten ohjelmassa tekemiä sivustoja tulee seurata säännöllisesti, hoitovastuu tulee olla selkeästi määritelty eikä ketään saa jättää yksin ohjelman kanssa. Internetissä toimivan hoito-ohjelman käyttöönotossa tulee kiinnittää huomioita myös siihen, miten uusi menetelmä jäsentyy perinteisen psykiatrisen hoitotyön rinnalle.

Ohjelman tehokas hyödyntäminen vaatii sitoutumista

Kurjen mukaan mielenterveysalan ammattilaiset ovat uuden haasteen edessä, kun teknologia otetaan osaksi hoitoa perinteisten kasvokkain tapahtuvan hoidon rinnalle. Vaikka ohjelmaan suhtauduttiin positiivisesti, ei sen käyttöönotto ollut helppoa ja päävastuu ohjelman toteutuksesta jäi tutkijoille.

– Vielä tällä hetkellä teknologian joustava hyödyntäminen osana nuorten hoitoa on vähäistä. Sairaanhoitajakunnan myönteinen asenne teknologiaan pohjautuviin menetelmien hyödyntämiseen antaa kuitenkin hyvän pohjan menetelmien jatkokehittämiselle, Kurki sanoo ja jatkaa: 

– Terveydenhuollossa tulee kiinnittää huomiota ohjelman systemaattisen käyttöönottosuunnitelmaan, jota hoitotyön esimiehet ja koko organisaatio ovat sitoutuneet toteuttamaan. 

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512958023
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kurki Marjo
Laajuus:115 s.
ISBN:9789512958023
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1124
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl