SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Primary and Revision Hip Replacement: a University Hospital Database and Registry Study

Kostensalo Inari

Lääketieteen lisensiaatti Inari Kostensalo tutki Turun yliopistossa tekemässään väitöstutkimuksessa ensi vaiheen ja uusintaleikattuja lonkan tekoniveliä Turun yliopistollisen keskussairaalan ja proteesirekisterin aineistoon perustuen.

Lonkan tekonivelleikkaus on yksi kustannustehokkaimmista lääketieteellisistä toimenpiteistä. Oikein valituilla potilailla se nostaa selvästi elämänlaatua. Tekonivelleikkauksiin liittyy kuitenkin mahdollisia komplikaatioita.

Erityisesti viime aikoina puhuttaneisiin metalliliukupintaisiin lonkkatekoniveliin liittyy ongelmia.

‒ Tutkimuksemme alkuvaiheessa metalliliukupintaisten lonkan tekonivelten tulokset vaikuttivat hyviltä. Potilaat olivat tyytyväisiä ja tekonivelen sijoiltaanmenoriski laski selvästi. Tutkimuksen edetessä on kuitenkin käynyt selväksi, että metalli-metalliniveltymiseen liittyy kasvanut uusintaleikkausriski ja lukuisia komplikaatioita, Kostensalo toteaa.

Metalli-ionien vapautumiseen liittyvien komplikaatioiden vuoksi näiden tekonivelten käyttöä ei suositella Suomessa ja suurimmassa osassa muita länsimaita. Kostensalon väitöskirjatyö tukee tätä päätöstä.

Mahdollisten komplikaatioiden vähentämiseksi pyritään jatkuvasti kehittämään uusia, parempia tekoniveliä.

‒ Näiden uusien tekonivelten pitkäaikaistulokset eivät kuitenkaan välttämättä laajassa käytössä ole yhtä hyvällä tasolla kuin klinikoilla, joilla ne on kehitetty. Tekonivelleikkausten tulosten seuranta proteesirekisterien avulla onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta mahdolliset ongelmat huomataan aikaisessa vaiheessa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512958108
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kostensalo Inari
Laajuus:84 s.
ISBN:9789512958108
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1125
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl